Nové Kopisty


BlueBoard.cz


     Nové Kopisty jsou situovány na severu Čech v Ústeckém regionu, okresu Litoměřice. Nové Kopisty jsou spádovou obcí města Terezín. Prochází tudy železniční trať Praha - Děčín. Při sčítání lidu, domů a bytů v roce 2001 zde trvale žilo 363 obyvatel. V roce 2009 bylo evidováno 197 adres.

    První zmínka o obci je spojována s královnou Gertrudou a 12. stoletím. S původním názvem Německé Kopisty musela obec na konci 18. století ustoupit stavbě pevnostního města Terezín, a byla přesunuta přibližně 2 kilometry západně. Původní vesnice byla srovnána se zemí, avšak archeologické nálezy svědčí o prastarém osídlení. Z původní vesnice byl do nové přenesen pouze zvonek a dřevěný kříž. Zvonek byl vyvěšen v místní škole a dřevěný kříž byl pří stoleté oslavě založení obce roku 1881 nahrazen křížem železným. V roce 1830 bylo v obci evidováno 49 čísel s 252 obyvateli, v roce 1890 pak 67 domů a 419 obyvatel. Po druhé světové válce byl název obce Německé Kopisty změněn na Nové Kopisty.